Omhoog
Aanmelden
 
De overgang naar het voortgezet onderwijs

Het gaat altijd vlotter dan je denkt... voor u het wist was het maart 2016! Toen hebben alle kinderen een keuze gemaakt naar welke school er gegaan wordt na de basisschooltijd. Voordat je deze 'overstap' gaat maken gemaakt werd, werd er druk getoetst. Ook dachten kinderen, ouders, directie en leerkrachten mee over een passend advies voor de kinderen van de Rietvink.
 
Hoe dat precies ging?
Op woensdag 2 september om 19.30 uur was een voorlichting voor ouders op De Rietvink. Daarop is het POVO-traject 2015-2016 uitgelegd. De presentaties kunt u hiernaast terugkijken. U kunt ook natuurlijk uw vragen nog kwijt: maak een afspraak via de mail (monique.vandewalle@agora.nu) of bel naar 075-2010119 (nummer dependance) of bij geen gehoor 075-6167719 (hoofdgebouw).
 
Van voorlopig advies (september) naar definitief advies (maart)
Eind september werd met iedereen het voorlopig advies besproken. Om dit advies zo passend mogelijk te maken zaten directie, interne begeleiding, de leerkracht van groep 7 en de leerkracht van groep 8 half september bij elkaar.
Ieder kind kreeg op 11 november een keuzegids (digitale versie hier rechts 'Povogids scholenoverzicht') mee met daarin de keuzes voor het middelbaar onderwijs in de Zaanstreek en een extra gids met keuzes buiten de Zaanstreek (deze volgt). Op die datum werd ook een het toetsoverzicht (digitale versie hier rechts 'toetsoverzicht groep 8') gemaild. De toetsen in dat overzicht hebben, samen met citoresultaten uit groep 6 en 7, de methodegebonden toetsen en de werkhouding van het kind, invloed op de beslissing van het definitief advies. Eind januari/begin februari zaten de directie, de interne begeleiding en de leerkracht van groep 8 nogmaals om tafel om een zo passend mogelijk advies voor het kind te bepalen. Half februari zijn de definitief adviesgesprekken geweest.
Op vrijdag 11 maart zijn de aanmeldingsformulieren naar de scholen gebracht, zodat de kinderen op tijd ingeschreven konden worden. Een heel traject dus!

Teruglezen
Hier rechts kunt u zowel het tijdspad met belangrijke data als de gehele presentatie rondom de POVO (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs) teruglezen. De data die in dit gepubliceerde tijdspad staan zijn bindend.
 
NIO en eindtoets
De NIO-toets wordt sinds schooljaar 2013-2014 niet meer afgenomen, behalve bij VMBO-kinderen waarbij twijfel is voor extra hulp (lees: LWOO). Uw kind wordt hier evt. voor uitgenodigd. De NIO-toets is vervangen door een verplichte toets voor alle Nederlandse basisscholen: de cito-eindtoets, die wordt afgenomen op drie ochtenden halverwege april, te weten:
- dinsdag 19 april
- woensdag 20 april
- donderdag 21 april
Deze cito-eindtoets meet de eindopbrengsten van het kind op de basisschool. Dit kan het definitief advies nog beïnvloeden, alleen ten gunste van het kind.
 
 
 

rv_uitstroomgegevens_2016_210x60.jpg
rv_overgang_vo_210x160_2015_16.jpg
rv_tijdspad_groep_8_210x60_2015_16.jpg
rv_povo_overstap_210x100_2015_16.jpg
rv_toetsoverzicht_groep_8_210x60_2015_16.jpg
rv_eindtoets_2015_16_210x155.jpg
rv_povo_210x100_2015_16.jpg
rv_povogids_210x60_2015_16.jpg
© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved