Omhoog
Aanmelden
 
De overgang naar het voortgezet onderwijs

Het gaat altijd vlotter dan je denkt... opeens werd het maart 2019! Inmiddels hebben (bijna) alle kinderen een keuze gemaakt naar welke school er gegaan wordt na de basisschooltijd. Voordat je deze keuze gemaakt werd, is er druk getoetst. Ook dachten kinderen, ouders, directie en leerkrachten mee over een passend advies voor de kinderen van de Rietvink.
 
Hoe dat precies gaat op de Rietvink?
Eind juni 2018/begin juli 2018 zijn in groep 7 de adviesgesprekken gehouden met de leerkracht van groep 7 en groep 8.
Op donderdag 20 september om 19.30 uur is een voorlichting geweest voor ouders in de speelzaal van De Rietvink. Daarop werd het POVO-traject 2018-2019 uitgelegd. De presentatie kunt u hiernaast terugkijken. U kunt ook natuurlijk uw vragen nog kwijt: maak een afspraak via de mail (jos.wever@agora.nu) of bel naar 075-2010119.
 
Van voorlopig advies (juli 2018) naar definitief advies (maart 2019)
Eind juni/begin juli werd met iedereen het voorlopig advies besproken. Om dit advies zo passend mogelijk te maken zaten directie, interne begeleiding, de leerkracht van groep 7 en de leerkracht van groep 8 halverwege juni bij elkaar.
Ieder kind kreeg op 1 november een keuzegids (digitale versie hier rechts 'Povogids scholenoverzicht') mee met daarin de keuzes voor het middelbaar onderwijs in de Zaanstreek en een extra gids met keuzes buiten de Zaanstreek (niet digitaal beschikbaar). Op 21 november is ook een het toetsoverzicht gemaild (hiernaast ook digitaal beschikbaar). De toetsen in dat overzicht hebben, samen met citoresultaten uit groep 6 en 7, de methodegebonden toetsen en de werkhouding van het kind, invloed op de beslissing van het definitief advies. Begin februari zaten de directie, de interne begeleiding en de leerkracht van groep 8 nogmaals om tafel om een zo passend mogelijk advies voor het kind te bepalen. Op en rond maandag 11 februari zijn dan de definitief adviesgesprekken geweest. Deze zijn bindend. Voor vrijdag 8 maart 2019 moet het aanmeldingsformulier op school zijn ingeleverd, zodat we de laatste administratie kunnen regelen om de formulieren op tijd bij de VO-scholen af te leveren. Een heel traject dus!

Teruglezen
Hier rechts kunt u zowel het tijdspad met belangrijke data als de gehele presentatie rondom de POVO (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs) van dit jaar teruglezen. De data die in dit gepubliceerde tijdspad staan, zijn bindend.
 
NIO-afname en verplichte landelijke eindtoets
De NIO-toets wordt sinds schooljaar 2013-2014 niet meer afgenomen. Sinds dat schooljaar is de landelijke eindtoets ingevoerd voor alle Nederlandse basisscholen. Wij werken met de cito eindtoets, die dit jaar weer op papier wordt afgenomen vanwege de aanhoudende ICT-problemen bij cito. Dit gebeurt op de volgende data:
- dinsdag 16 april 2019
- woensdag 17 april 2019
Deze cito eindtoets meet de eindopbrengsten van het kind op de basisschool. Dit kan het definitief advies nog beïnvloeden, alleen ten gunste van het kind. Bij een hogere uitslag dan het definitief advies moet de basisschool heroverwegen. Let op: heroverwegen is niet het aanpassen van het advies.
 
 
© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved