Omhoog
Aanmelden

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het reilen en zeilen van de Rietvink en toetst het beleid van de directie. De MR beslist mee over alle zaken die het personeel of de ouders rechtstreeks raken, en kan advies geven over alle andere algemene schoolzaken. In vergaderingen gaat het bijvoorbeeld over de begroting, de klassenorganisatie, schooltijden, het schoolplan, onderwijsprioriteiten of buitenschoolse opvang. Het instellen van een MR is wettelijk verplicht.
 
rv_mr_raad_wave_onder_2017_400x235.jpg
 
Bestuur en GMR
Bijna alle scholen in het bijzonder onderwijs in Zaanstad vallen onder een gemeenschappelijk bestuur: Agora. Zaken die op dit bovenschoolse niveau spelen worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen vaardigen een lid af voor de GMR.
 
Verkozen MR-leden 
Ouders worden voor twee jaar verkozen. Als hun termijn afloopt, hebben alle ouders de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor de MR. Als er meer gegadigden zijn dan beschikbare plaatsen worden er verkiezingen georganiseerd.
 
Huidige MR
Het personeel heeft ingestemd met het benoemen van Ingeborg Laanstra, Anneke Dorenbos en Marjon van Diepen. Nicolette de Leeuw is al enkele jaren lid van onze MR. Nieuw zijn: dhr. Schoonderwaldt en dhr. van Dort (beiden vader van twee onderbouwkinderen).

 
© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved