Omhoog
Aanmelden

De Ouderraad van RKBS de Rietvink
 
Graag stellen wij ons aan u voor. Wij als OR-leden zijn de vertegenwoordigers van alle ouders van de Rietvink en wij vertegenwoordigen u in de Ouderraad.
De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders c.q. verzorgers
De OR heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige leden zijn verdeeld over verschillende werkgroepen. In deze werkgroepen werken de leden en leerkrachten samen aan diverse activiteiten voor de kinderen, zoals Pasen, Sinterklaas, Kerst en sportdagen. Tijdens de organisatie van deze activiteiten neemt de OR vaak de coördinerende rol op zich. De ouderbijdrage wordt ingezet voor o.a. deze verschillende activiteiten. De OR stelt tevens voor iedere groep jaarlijks een budget beschikbaar ten gunste van de kinderen. Deze gelden worden gebruikt voor excursies en nieuw spel/leermateriaal.

Binnen de OR hebben wij de volgende taakverdeling:


​Voorzitter ​​​: Linda Kessing
​Secretaris ​: Natasja Gonzalez Smit
​Penningmeester ​: IJda Deubel
​Communicatie ​: Vivian Vermeeren
​Vaste Festiviteiten ​: Janet Vissers
​Verkeer & Veiligheid ​: Hella Rijks
​Goede Doelen : Santi Mochtar
​Schoolfotograaf ​: Linda Kessing en IJda Deubel
​Sport ​: Fannie Heersping
​Afscheid groep 8 ​: Fannie Heersping
​Schoolplein : Priscilla Oudega​
   
 
De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een bijdrage, die door Agora, namens de OR, wordt geïnd en beheerd. Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Het vastgestelde bedrag voor schooljaar 2018-2019 is 
€ 45,00 per kind. Wanneer uw kind pas na 31 januari 2019 op school komt, is het bedrag € 22.50 en als uw kind vanaf 1 juni 2019 op school komt, is het bedrag € 10,00.

Betaling is mogelijk middels een overschrijving per bank of een automatische incasso, die uiteraard stopt zodra uw kind(eren) de school verlaten. Het voordeel van de automatische incasso is dat het totaalbedrag van € 45,- in drie termijnen a € 15,- wordt afgeschreven.

Het eerste termijn is geï​ncasseerd op 02-10-2018

Het tweede termijn staat gepland voor 02-01-2019

Het derde termijn staat gepland voor 02-04-2019

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om het hele bedrag in een keer over te schrijven per bank.
Wat doen wij als OR? 
Wij gebruiken de ouderbijdrage voor extra voorzieningen en activiteiten die in principe los staan van het reguliere onderwijspakket. Zoals u waarschijnlijk weet, werkt de Rietvink met projecten. De daaraan gekoppelde excursies brengen extra kosten met zich mee. De ouderbijdrage wordt daarom onder meer besteed aan busvervoer en entreegelden.
 
 
De OR financiert, verzorgt en organiseert tal van activiteiten zoals:
- Sinterklaasfeest 
- Kerstdiner
- Paasontbijt
- Vervoer tijdens excursies
- Uitdeeltraktaties met St. Maarten
- Organisatie rondom schoolfoto
- Veiligheid rondom het schoolplein
- Sport en spel
- Goede doelen acties
- Aanschaf van o.a. sporttenues

Klassenbudget
Naast het bovenstaande, beheert de OR ook de klassenbudgetten en zien wij erop toe dat deze volledig wordt besteed aan de kinderen. Daarnaast bekijken wij zorgvuldig of de aankopen nuttig en/of aanvullend zijn voor de klas.
Indien er minder inkomsten zijn bij de OR, doordat niet iedereen de ouderbijdrage betaalt, betekent dit dat bepaalde festiviteiten en/of excursies mogelijk komen te vervallen. 
De afgelopen jaren zijn gelukkig steeds meer ouders de ouderbijdrage gaan betalen, omdat zij het belang inzien van onze inzet. Dit waarderen wij enorm en hiervoor willen wij u ook bedanken. Mocht u om welke reden dan ook niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, dan wordt er uiteraard in samenwerking met de directie naar een oplossing gezocht. Heeft u nog meer vragen over de besteding van de bedragen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter of de penningmeester.

Sint_or.jpg

 


 

 
 
​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​
 
 
 
 
Ouderraadsleden gezocht! Interesse? Mail ons op:
derietvinkor@agora.nu
 
foto or2.jpg


 
© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved