Omhoog
Aanmelden

Staking 15 maart 2019 
 
Op vrijdag 15 maart zijn wij gesloten. Alle ouders zijn daarover geïnformeerd op vrijdag 1 maart.
 
Het onderwijs staat vrijwel dagelijks genoemd in de actualiteiten.
Een nijpend tekort aan leerkrachten, nu al zo'n tekort dat niet alle groepen een leerkracht hebben en scholen gedwongen worden om kinderen maar 4 dagen naar school te laten komen. En.... er is voorspeld dat het nog veel erger gaat worden. Op De Rietvink, onze school willen we alles bij ieder kind er uit halen wat er in zit, kortom kwaliteit leveren. De werkdruk is daarbij een belangrijke factor, er wordt veel gevraagd van de mensen die het onderwijs maken. 
Op vrijdag 15 maart is er een stakingsdag aangekondigd. Ieder personeelslid heeft het recht om te staken (of niet). Na een inventarisatie heeft het merendeel van de personeelsleden die werken op 15 maart  aangegeven te gaan staken. Dit heeft geleid tot het besluit om op deze dag de school dicht te laten, m.a.w. de kinderen kunnen niet naar school.
 
actie_beeld-nieuws2-1.jpg
 
Wij  zijn met z'n allen heel vaak bereid om bij ziekte of afwezigheid een groep voor elkaar over te nemen of het ambulante personeel in te zetten, dus merkt u niet veel van de organisatie achter de schermen.
In overleg met de Medezeggenschapsraad gaan we met ingang van volgende week in de Tam-tam, wekelijks vermelden hoe we de opvang bij afwezigheid van een personeelslid opvangen. Dit om u een idee te geven hoe het er achter de schermen aan toe gaat en dat het af en toe kunst en vliegwerk is.
We hopen dat u ons steunt in onze strijd om kwalitatief nog beter onderwijs te kunnen verzorgen, door meer geld voor het onderwijs en het personeel te eisen. Ook voor de toekomstige kinderen en collega's.

Twee youtubefilmpjes die we u niet willen onthouden:
- uitleg AOB waarom staken écht noodzakelijk is.
- een ludiek actielied van basisschool de Breede Hei, complimenten!
Klik op de afbeeldingen voor een link naar youtube.
 
rv_staking15maart_aob.jpg
rv_staking15maart_ludieklied.jpg

 
 
Staking 14 maart 2018
 
Hoewel een akkoord is bereikt over middelen ter vermindering van de werkdruk in het PO is daarmee slechts een deel van de eisen van de samenwerkende werkgevers (PO-Raad) en vakbonden (inclusief inmiddels POinactie) ingewilligd. Voor salarisverhoging tot op het niveau van het VO is ruim 900 miljoen euro benodigd, drie maal meer dan de 270 miljoen die het kabinet bereid is uit te trekken.
Via een estafettestaking wordt deze eisen kracht bij gezet en woensdag 14 maart a.s. is de regio Noord-Holland, Utrecht en Flevoland aan zet.
Ook de leerkrachten van De Rietvink staken voor betere arbeidsvoorwaarden en de school zal dan ook gesloten zijn voor onderwijs op 14 maart.

Staking_14maart.jpg
 

Stakende leerkrachten betekent overlast voor ouders en kinderen missen onderwijs, daar zijn de leerkrachten zich zeer van bewust. Dat vakbonden én de werkgeversorganisaties gezamenlijk volledig achter deze staking en de eisen staan, maakt wel duidelijk dat de strijd van leerkrachten om betere arbeidsvoorwaarden terecht is.
We staken ook, omdat we goede invalkrachten willen inzetten bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht, minder administratie om meer tijd aan de ondersteuning aan kinderen te kunnen geven, extra handen in de groep, zodat de leerkracht nog meer met de inhoud bezig kan zijn. Daarbij hoort ook een passend salaris, want het werk dat we doen is erg verantwoordelijk werk en we willen er alles aan doen om zo veel mogelijk aan de kinderen mee te geven voor hun verdere leven.

 

 
Staking 12 december

Op dinsdag 12 december zijn onze deuren gesloten omdat de het grootste deel van het team aangegeven heeft te staken.

Over de staking
De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs (CNV), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de FNV-Overheid en POinactie roepen alle leden op om op dinsdag 12 december, de hele dag te staken. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad ondersteunen deze oproep van harte, omdat:
· Het lerarentekort snel oploopt. De burn-outpercentages in de sector zijn de hoogste van Nederland. De salarissen blijven mijlenver achter bij vergelijkbare beroepen. Het is CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs.
· De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, terwijl het water de schoolteams tot de lippen staat. Tijdens de prikactie van 27 juni en de landelijke staking op 5 oktober waren er mooie woorden, vage beloften en tot nu toe weinig daden.
· Minister Slob ook tijdens de meet-up met schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners op 29 november kenbaar heeft gemaakt vooralsnog geen middelen beschikbaar te stellen.
 
rv_staking_sep_2017_400x200.jpg
 
Wat moet er dan gebeuren?
De inzet en de eisen van het PO-front – waarin vakbonden, POinactie en PO-Raad samenwerken zijn nog steeds:
· Een lagere werkdruk;
· Een aantrekkelijker beroep met een eerlijk salaris dat vergelijkbaar is met dat van het VO;
· Het voorkomen van een nog groter tekort aan leraren, reguliere vacatures zijn nu al niet meer in te vullen, laat staan vervanging bij ziekte;

Ook wij zijn gesloten
U begrijpt dat de nood in het onderwijs hoog is, ook op onze school. We hebben besloten dat de school op 12 december dicht is, tegelijk realiseren we ons dat dit voor veel ouders een probleem kan zijn.
In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs rekenen wij op uw steun voor deze staking. Wij hopen echt samen met u op veranderingen en dat het nieuwe kabinet maatregelen neemt het tij ten goede te keren.  
Ouders die opvang nodig hebben moeten dit zelf regelen of hun kind aanmelden bij de partners voor de kinderopvang.  
 
Wat ging hieraan vooraf?
 
PO-front code rood: wij waren dicht op 5 oktober!
 
U heeft het vast wel vernomen in het nieuws: op donderdag 5 oktober staakte een groot aantal leerkrachten in Nederland voor een betere toekomst van het onderwijs. Een beter salaris en minder werkdruk voor leerkrachten moet ervoor zorgen dat het beroep weer aantrekkelijk wordt. Op dit moment zijn er weinig mensen die kiezen voor het beroep leerkracht. Gevolg is een enorm tekort in de komende jaren. Nu voelen we dat ook al als school, want invallers bij ziekte of verlof zijn er niet meer te krijgen.

Fotoverslag vanuit Den Haag
Een deel van het team was in Den Haag aanwezig bij de grootste onderwijsstakingsbijeenkomst ooit. Hieronder een verslag in drie foto's.
24899890_1727380217335882_3768598400026715019_n.jpg
staking.jpg
stakingsselfie.jpg

Prikactie 27 juni 2017 
 
Een kort verslag vanuit AGORA, bewerkt door Jos
Afgelopen dinsdag 27 juni vond de prikactie in het kader van PO in Actie plaats op de Gedempte Gracht in Zaandam. Vele collega’s van AGORA waren hierbij aanwezig, sommige teams in actie T-shirts, andere teams met een spandoek. Drie collega’s van andere scholen hebben gesproken: met een persoonlijk verhaal werd aangegeven hoe mooi ons beroep is, maar ook hoe hoog de werkdruk is en hoe groot het tekort aan collega’s is. Er was een bestuurder van de AOb aanwezig en wethouder van Onderwijs Dick Emmer stak de aanwezige leraren een hart onder de riem.
POinActie_AGORAinZaandam.jpg
Verslag van CNV Onderwijs, bewerkt door Jos
De actiedag primair onderwijs is 27 juni een succes geworden! Meer dan 95 procent van de scholen deed mee aan de actie. In heel Nederland bleven veel schoolpleinen leeg op het tijdstip waarop normaal de bel gaat. Het uur werd goed benut om de roep om een eerlijk salaris en minder werkdruk zichtbaar te maken. Van samen ontbijten tot yoga, van een herrieoptocht door de stad tot het inzetten van een digi-juf als voorbode van het naderende lerarentekort. Daarmee is een stevig signaal afgegeven voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Bedankt voor jullie steun en inzet!
In de middag werd dit signaal nog eens krachtig ondersteund door 3.000 leraren, ouders en sympathisanten op het Malieveld. De petitie van het PO-front is massaal ondertekend. De 351.860 handtekeningen zijn door het PO-front (waaronder CNV Onderwijs) aangeboden aan de politiek. Ook onze eigen Petra en Ingeborg waren aanwezig. 
 
 
© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved