Omhoog
Aanmelden

Leerplicht, neem het niet te licht!

Leerplichtwet
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in de folder rechts op deze pagina beschreven.

Verlofaanvraag op De Rietvink
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij Marjan Tromp, de directeur van onze school. Zij neemt zelf een besluit over verlofaanvragen tot maximaal 10 schooldagen per schooljaar. Als verlofaanvragen vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ het aantal van 10 dagen per schooljaar overschrijden, dan mag de directeur van de school daar niet langer zelf een besluit over nemen. De verlofaanvraag moet in dat geval bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

 

rv_jaarplanner_210x60.jpg
rv_leerplicht_210x200.jpgrv_verlofaanvraag_210x60.jpg
rv_vakanties_vrije_dagen_2016_17_210x60.jpg

© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved