Omhoog
Aanmelden
 
rv_projecten_400x235.jpg

Projectonderwijs: alles in één!
Op De Rietvink werken we in de kleutergroepen in thema's. Deze thema's helpen de kinderen in hun eigen leren en ze vergroten de betrokkenheid. Ook vanaf groep 3 blijft het projectonderwijs een grote rol spelen. Lessen aardrijkskunde, natuuronderwijs, creativiteit, ICT en techniek worden zoveel mogelijk in projecten aan het desbetreffende thema gekoppeld.

Driejarencyclus en excursies
De projectthema's komen driejaarlijks terug, zodat alle kinderen tijdens hun basisschooltijd minimaal twee keer met de verschillende thema's in aanraking zijn gekomen. We proberen tijdens een aantal projecten op excursie te gaan. Zowel materialen in de klas als excursies worden volledig betaald uit de ouderbijdrage.
 
Kenmerken ondernemend leren / projectonderwijs:
- talentontwikkeling (sluit perfect aan op onze schoolmissie);
- concrete en realistische activiteiten;
- het aangaan van uitdagingen;
- maximaal leereffect;
- streven naar eigenaarschap.
 
Projecten schooljaar 2018-2019
Ieder jaar hebben we het thema 'we horen bij elkaar / groepsontwikkeling' van De Vreedzame School als eerste thema. 'Kinderboekenweek', dit jaar in thema Vriendjes is het tweede thema en ook 'Kerst' en 'Pasen' staan vast. Daarnaast hebben we dit jaar de volgende drie projecten:
- Intercultureel: Ziezo Marokko voor groep 5 t/m 8 (eerste drie weken na de herfstvakantie, met bezoek aan het Tropenmuseum)
- Voeding, hoofdproject in januari/februari met afsluiting in restaurants
- Water & milieu

Projecten schooljaar 2017-2018
Ieder jaar hebben we het thema 'we horen bij elkaar / groepsontwikkeling' van De Vreedzame School als eerste thema.'Kinderboekenweek' is het tweede thema en ook 'Kerst' en 'Pasen' staan vast. Daarnaast hebben we dit jaar de volgende vier projecten:
- Het Weer / Feesten / Herfst
- Opera(kunst)
- Schilderkunst (april in de bovenbouw)
- Wonen

Projecten schooljaar 2016-2017
Ieder jaar hebben we het thema 'we horen bij elkaar / groepsontwikkeling' van De Vreedzame School als eerste thema. 'Kinderboekenweek' is het tweede thema en ook 'Kerst' en 'Pasen' staan vast. Daarnaast hebben we dit jaar de volgende drie projecten:
- Herfst / Cultureel erfgoed Zaanstreek
- Techniek (grote project januari/februari)
- Recreatie

 rv_project_opera_2018_210x160.jpg
rv_project_techniek_210x160_2016_17.jpg
rv_project_voeding_210x160_2015_16.jpg
rv_viering_project_kunst_2015_210x155.jpg
rv_viering_project_techniek_2014_210x155.jpg


© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved