Omhoog
Aanmelden
 
rv_techniek_400x235.jpg

Techniek: leren door te doen
Wij hebben binnen ons onderwijs Wetenschap & Techniek (W&T) een belangrijke plaats gegeven. W&T maakt dan ook vast onderdeel uit van de ontwikkeling van de kinderen en leerkrachten en komt op inspirerende wijze tot uiting in de dagelijkse lesprogramma's.
De Rietvink is een Vindplaatsschool op het gebied van W&T. Vindplaats en netwerkscholen bieden ruimte aan kinderen om hun talenten te ontdekken. Zij stimuleren een onderzoekende houding bij leerling én leerkracht. Een vindplaatsschool blinkt uit in Wetenschap & Techniek en werkt samen met universitaire onderzoekers aan talentontwikkeling.
 
Waarom
Mensen worden steeds afhankelijker van W&T maar dat realiseren wij ons maar zelden. Daarom vinden we het belangrijk dat ons onderwijs kinderen bewuster in contact brengt met alle aspecten van de techniek. Op onze school willen we graag het ondernemend leren stimuleren bij de leerlingen waardoor ze bezig zijn met samenwerken, onderzoeken van relevante onderwerpen die dagelijks aan de orde zijn, bedenken van oplossingen en deze ook weer bespreken binnen de groep.
W&T biedt de mens nieuwe mogelijkheden om vooruit te komen. De leerkrachten willen de kinderen middels techniek ook maatschappelijk bewust maken door ook hun aandacht te richten op duurzaamheid, zorg voor het milieu en voor onze medemens.
Tevens is het belangrijk dat kinderen een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen krijgen. Want dan lukt zoveel meer! Het mooie van W&T is dat het alle intelligenties aanspreekt, kinderen kritisch leren kijken naar hun werkstuk en worden uitgedaagd ondernemend en creatief te zijn om tot verbetering te komen.

Hoe
De Rietvink heeft binnen haar team een coördinator W&T aangesteld en alle leerkrachten krijgen inspirerend onderwijs van deskundige en enthousiaste mensen. Kennis wordt regelmatig gedeeld en binnen vergaderingen en worden nieuwe ideeën uitgewisseld. Ook heeft de Rietvink een externe techniekcoach die in groep 5-8 één dagdeel per jaar technieklessen geeft. Verder maakt de school gebruik van de site “ontdekplek.nl” waar kinderen en leerkrachten actief mee aan de slag kunnen gaan.
Onderstaande activiteiten geven een beeld van de dagelijkse praktijk op school:
• Proefje van de week in de gangen van de school
• Iedere groep werkt met projecten in een driejarencyclus terugkomend;
• Techniektorens groep 1-2;
• Techniekbakken van Alberts groepen 3,4,5,6,7,8;
• Techniekbakken van Heutink groepen;
• Deskundige in de klas;
• Excursies (bijv. NEMO);
• Techniek proefjesbakken: magneten, kleur, constructie, vliegen, spiegels
en zeep.

Af en toe staat er in de gang een proefje klaar voor de kinderen die ze zelf mogen onderzoeken. Het antwoord mogen ze opschrijven en in de doos doen. Een week later komt het antwoord op het bord te staan.

W&T staat nooit stil en blijft zich ontwikkelen... dat geldt ook voor De Rietvink!

rv_ontdekplek_210x100.jpg

rv_techniek_fotoalbum_210x140.jpg
rv_techniek_thuis_klas_210x100.jpg

© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved