Omhoog
Aanmelden
 
rv_mediatoren_2017_18_400x235.jpg
 
Wat is mediatie?
Jaarlijks wordt een aantal leerlingen uit groep  7 en 8 opgeleid als mediatoren. Zij kunnen aan het begin van ieder schooljaar solliciteren naar de functie mediator. Deze kinderen moeten schriftelijk aangeven waarom zij mediator willen worden. Na de sollicitatie selecteren de leerkrachten van groep 7/8 en de trainers  de toekomstige mediatoren. Vervolgens krijgen de mediatoren een training, dit zijn  3  bijeenkomsten. De vierde bijeenkomst is het examen. De mediatoren krijgen dan een aantal opdrachten en als ze deze met goed gevolg afleggen dan zijn ze geslaagd. Er wordt nog een onderscheid gemaakt tussen assistent-mediator (iemand die het al goed kan, maar het nog samen met iemand moet doen) en een hoofdmediator (iemand die een mediatie al zelfstandig kan uitvoeren).

Bij mediatie bemiddelen kinderen op school bij elkaars conflicten
Iedere week zijn er twee kinderen de mediator van de week. Hun foto hangt bij de ingang van groep 3 t/m 8, zodat iedereen kan zien wie de mediatoren zijn. De mediatoren worden ingezet vanaf groep 3.
De mediatoren kunnen ingeschakeld worden om te helpen bij het oplossen van een conflict. Een conflict is  een meningsverschil tussen mensen, we hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
·       Conflicten zijn geen bijzondere gebeurtenissen, conflicten zijn heel
        normaal. Ze horen erbij.
·       Een conflict is nog geen ruzie. Als je niet goed weet hoe je een conflict 
        op moet lossen kan het een ruzie worden.
·       Conflicten hoeven niet vervelend te zijn, je kunt er ook van leren en
        daarna betere vrienden worden.
Tijdens de groepslessen van de Vreedzame School wordt er in alle groepen uitgebreid ingegaan op het begrip “conflict”. Dit is dus niet alleen van belang voor de mediatoren, maar voor alle kinderen van de school.
De mediatoren kunnen ingeschakeld worden door de leerlingen, leerkrachten, maar kunnen ook op eigen initiatief hun hulp aanbieden. De mediatoren hanteren bij het oplossen van een conflict een vast stappenplan.

Kunnen zulke jonge kinderen deze verantwoordelijkheid wel aan?
In eerste instantie zijn conflicten die op een basisschool spelen vaak niet zo diep maar heel pragmatisch van aard. Wij hebben gezien de afgelopen jaren dat kinderen uit  groep 7 en  8 goed in staat zijn om te mediëren, maar dat dit niet in elk conflict kan en wenselijk is. Een paar voorbeelden om u een idee te geven over het soort conflicten waarbij wij denken dat kinderen kunnen mediëren:
·         Er is ruzie om een bal.
·         Iemand is zijn potlood kwijt en denkt dat een ander deze heeft.
·         Er mag een kind niet meedoen met een spelletje.
·         Iemand is steeds aan het storen in het tafelgroepje.

rv_stappenplan_mediatie_210x140.jpg
rv_fotoalbum_mediator_diploma.jpg

 

© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved