Omhoog
Aanmelden


Allerleigr8a_10.JPG

Opbrengstgericht werken en 21st century skills
In onze 2e eeuw volgen (technische) ontwikkelingen elkaar snel op. Hoe kunnen we onze kinderen voorbereiden op een snel veranderende wereld? Door ze kennis en vaardigheden mee te geven om een leven lang te blijven leren.

Kennis en oefenen
De (basis)kennis leren kinderen door middel van de kernvakken zoals taal, lezen en rekenen. De vaardigheden oefenen ze tijdens de projecten, Vreedzame School lessen, het gebruik van de datamuur en in de omgang met elkaar:
·         Samenwerken
·         Communiceren
·         Creativiteit
·         Probleemoplossend vermogen
·         Kritisch denken
·         Sociaal en culturele vaardigheden
·         ICT geletterdheid

Datamuur
Op de datamuur laten we zien wat we met de lessen Vreedzame School behandelen, welke klassenmissie en afspraken we met elkaar gemaakt hebben, en welke groepsdoelen we stellen. Ook hangen we woordvelden rond projecten op en zijn er af en toe resultaten van gemaakt werk te zien (groepsscores). We werken aan de groepsdoelen met behulp van de Plan, Do, Study, Act-cyclus (PDSA).
Plan: we bekijken onze resultaten en concluderen dat we ergens beter in willen worden (Bijv. slechts 3 kinderen kunnen hun veters strikken of 10 kinderen kennen de tafel van 5). We onderzoeken hoe dit komt (Bijv. er is te weinig geoefend). We stellen een doel, bedenken een plan hoe we dit willen bereiken (Bijv. extra oefenen) en binnen welke termijn.
Do: we gaan aan de slag
Study: we bestuderen onze resultaten. Hebben we het gehaald, dan vieren we dit. Hebben we het niet gehaald, dan kijken we waar het aan ligt en passen we onze strategie aan.
Act: we onderhouden de nieuwe kennis of gaan aan de slag met de nieuwe strategie.

 

rv_21st_skills.jpg

© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved