Omhoog
Aanmelden


Protocollen en algemene huisregels

Op deze pagina vindt u enkele openbare protocollen en algemene huisregels. Deze zijn hieronder te lezen of in een simpele klik te downloaden.

Algemene huisregels
Voor ons schoolplein zijn enkele parkeerplaatsen voor auto's. We verzoeken u echter om te voet of fietsend naar de school te komen. Op het schoolplein dient iedereen te voet te zijn. Kinderen kunnen hun fietsen stallen in de fietsenstallingen op of buiten ons schoolplein aan de voor- en zijkant van de school.
Kinderen en ouders zijn vanaf 8.20 uur 's morgens welkom in ons schoolgebouw. Om 8.30 uur willen de leerkrachten graag met hun lessen beginnen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om op tijd afscheid te nemen van uw kind en het lokaal te verlaten.
Kinderen hangen hun jassen naast de klas in de zgn. luizenzakken. Hiermee voorkomen we (verspreiding van) luizen. Ook tijdens de gymlessen op het hoofdgebouw worden deze zakken meegenomen naar de kleedkamers.

Gezond eten en het continurooster
We stimuleerden in 2013 gezond eten al door woensdag en vrijdag een fruitdag in te stellen tijdens het 'tienuurtje'. Sinds begin kalenderjaar 2016 eten we tijdens het 10-uurtje iedere dag fruit en drinken we water. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uw kind iedere dag fruit of groente mee te geven en geen pakjes drinken als 10-uurtje.
Tijdens de lunch geldt de schoolregel 'geen koek en snoep'. Pakjes drinken mogen dan wel. De kinderen lunchen in de klas met hun eigen leerkracht.

BHV en brandveiligheid
Een goed BHV-plan is al jaren verplicht op bedrijven en scholen.
Op De Rietvink zijn meerdere personeelsleden BHV-gecertificeerd. Ieder jaar krijgen deze BHV-ers herhalingscursussen om theoretisch en praktisch op de hogte te blijven rondom brandveiligheid en EHBO.
Onze BHV-ers zijn: Peter Sanders, Anneke Dorenbos, Erik Rijbroek, Jessica Andriessen, Tineke Stengs en Jaap van Velzen.
Een gespecialiseerd bedrijf test de school jaarlijks op (brand)veiligheid. Op onze school hebben we dan ook twee keer per jaar een ontruimingsoefening. Deze oefening is zeer belangrijk voor de kinderen en het personeel, omdat ze dan weten hoe ze moeten handelen als er een keer echt iets aan de hand is. het hoofddoel van deze ontruimingen is om zo snel - maar ook zo gecontroleerd - mogelijk via de aangegeven vluchtroutes de school te verlaten en te verzamelen.
Er is voor De Rietvink een uitgebreid protocol voor BHV geschreven (zie rechts). Deze wordt aangepast wanneer dit nodig is. In de school zijn ook op de juiste plekken plattegronden voor vluchtroutes en branddeuren te vinden. Symbolen voor nooduitgangen en brandblussers zijn ook aanwezig.

 
rv_rechterkolom_pestprotocol_.jpg
 
rv_time_out_210x180.jpg
rv_verlofaanvraag_210x60.jpg
rv_luizenprotocol.jpg
rv_prot_rooster_2016_210x60.jpg
rv_medicijnprotocol_210x157.jpg
rv_prot_gesch_ouders_2016_210x60.jpg

rv_mediaprotocol_2012_13_210x180.jpg
© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved