Omhoog
Aanmelden


De Rietvink, een vreedzame school

De vreedzame school in een notendop
De Vreedzame School is een programma voor basisscholen dat de sociale competentie van kinderen verder ontwikkelt om hen zo voor te bereiden op hun toekomstig burgerschap in een democratische samenleving.
 
​Hoe?
De vreedzame school ziet de klas en de school als een leefgemeenschap. Door kinderen te leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor te nemen, ontwikkelen zij onmisbare sociale vaardigheden. Kinderen krijgen bovendien een stem binnen de school en de klas, o.a. doordat zij als leerlingmediatoren conflicten leren oplossen.
 
Waarom?
In een democratie is het van essentieel belang om al op jonge leeftijd te leren omgaan met meningsverschillen. Twee belangrijke vragen staan hierbij centraal:
1) Hoe kunnen we openstaan voor de mening van een ander?
2) Hoe overbruggen we meningsverschillen?
 
Positieve effecten
Kinderen leren om conflicten op constructieve wijze en zonder geweld op te lossen. Dit heeft meerdere positieve effecten:
·         agressie en geweld nemen significant af;
·         het sociale klimaat verbetert;
·         kinderen leren omgaan met meningsverschillen en 
        belangentegenstellingen;
·         kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen voor het sociale
        klimaat in de klas en in de school.
 
Lees er meer over in onze schoolgids of op de website
van De Vreedzame School.

 

 

rv_beeldmerk_vr_school_vrijstnd_210x140.jpg 
rv_mediatoren_2017_18_400x235.jpg 
 
 
rv_groen_baloon_conflicten_210x140.jpg 

 

© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved